Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht via de interne klachtenprocedure, dan kunt u uw vraag of klacht voorleggen aan het onafhankelijke Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Dit is een externe commissie waar onze kinderdagverblijven en buitenschoolse opvanglocaties bij aangesloten zijn, die uw klacht in behandeling kan nemen.

Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de geschillencommissie; https://www.degeschillencommissie.nl