Kindercentrum Oudleusen biedt ook peuterwerk voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar.

Uitgangspunt van ons peuterwerk is om kinderen voor te bereiden op de overgang naar de basisschool op een uitdagende plek, in twee dagdelen per week. We hebben een divers activiteitenaanbod voor de kinderen om te zorgen voor een goede voorbereiding op de basisschool. Voorbeelden hiervan zijn boekjes lezen, liedjes zingen, buitenspelen, groepsgesprekken voeren, uitstapjes maken en het doen van andere activiteiten rondom een thema. Alle activiteiten zijn gericht op de diverse ontwikkelingsgebieden zoals de motorische, zintuigelijke, sociaal-emotionele, cognitieve en creatieve ontwikkeling. Taal en rekenen voor peuters komen bij alle activiteiten naar voren. Dit alles doen we in een ruime omgeving, waar kinderen spelend kunnen ontdekken door middel van de bovengenoemde activiteiten en vrij spel.

De peuterspeelzaalkosten worden vergoed door de kinderopvangtoeslag (indien beide ouders werken) of via de gemeente. De gemeente Dalfsen en Raalte vergoeden de kosten. Kom je uit een andere gemeente? Neem dan eerst contact met ons op om te kijken of je in aanmerking komt voor deze gemeentelijke subsidie.

Peuterwerk is 40 weken per jaar geopend en wij hanteren de schoolvakanties van basisschool de Cazemier.  De peuterwerktijden zijn: brengen tussen 8.30 uur en 8.45 uur en ophalen tussen 11.45 uur en 12.00 uur.

In ons pedagogisch beleidsplan leest u meer over hoe wij de kwaliteit van onze peuterwerk vormgeven en waarborgen.

In 2022 zijn er geen geschillen ingediend en hebben we een certificaat klachtenvrij ontvangen!

Adres: G.W. Spiegelstraat 6, 7722 ST Oudleusen
Telefoonnummer: 06-83214436 (Tijdens openingstijden PW) of bel naar Kindercentrum Oudleusen (0529-471115)
Mail: bsooudleusen@schanebroekkie.nl
LRK-nummer Peuterwerk: 172854088

Neem contact op