Onze pedagogisch medewerkers hebben door ervaring en scholing veel kennis over het pedagogisch handelen binnen de kinderopvang. Wij bieden een veilige omgeving waarin jullie kind in zijn eigen tempo kan ontwikkelen. Daar besteden we veel aandacht en zorg aan. De manier waarop we jullie kind begeleiden en stimuleren, hebben we vastgelegd in ons pedagogisch beleidsplan. Voor elke opvanglocatie is er een specifiek pedagogisch beleidsplan opgesteld.

Met behulp van de beleidsplannen Veiligheid & Gezondheid wordt inzichtelijk gemaakt hoe wij op iedere locatie werken, met als doel de kinderen en medewerkers een zo veilig en gezond mogelijke werk-, speel- en leefomgeving te bieden. Kinderen worden daarbij beschermd tegen risico’s met ernstige gevolgen en zij leren omgaan met kleine risico’s. De beleidsplannen Veiligheid & Gezondheid zijn op locatieniveau gemaakt.

Inspectierapporten

De gemeenten Raalte en Dalfsen laten controles uitvoeren op de kinderdagverblijven en de buitenschoolse opvang door GGD IJsselland. Gemiddeld komen zij éénmaal per jaar een inspectie uitvoeren. Dit kan aangekondigd zijn, maar gebeurt ook veelal onaangekondigd. Tijdens deze controle wordt er voornamelijk gekeken naar de kwaliteit van de opvanglocatie. Vervolgens wordt er een inspectierapport opgesteld. Elke locatie wordt apart geïnspecteerd.

 

 

 

* Het kan zijn dat er al recentere documenten intern aanwezig zijn, maar nog niet gepubliceerd zijn. 

Oudercommissie

Bij het toezicht op de kinderdagverblijven spelen oudercommissies een grote rol. Deze commissie denkt mee over het pedagogisch beleid en organisatorische zaken. De oudercommissie is aangesloten bij bOinK, een landelijke belangenvereniging van ouders in de kinderopvang (www.boink.info). Wij zijn blij met de betrokkenheid van de oudercommissies.

De oudercommissie is altijd op zoek naar nieuwe leden die mee willen denken.
Ben je benieuwd wat een oudercommissie zoal doet? Klik dan hier.

 

Neem gerust contact op met de oudercommissie via onderstaande.

Oudercommissie luttenberg oudercommissie oudleusen Oudercommissie Raalte